Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc [2016/11/11 11:35]
pkg748
about-hvacc [2020/06/30 14:40] (τρέχουσα)
Panagiotis Konstantinidis
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 ====== Σχετικά με το HvACC ====== ====== Σχετικά με το HvACC ======
  
-Το Ελληνικό Εικονικό ACC (HvACC) είναι ένα τμήμα της [[http://​www.vateud.net|VATSIM EUROPE]] και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πιλότους εξομοιωτών πτήσης (Microsoft FS, Prepar3D, X-Plane κλπ) να πετάξουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο [[http://​www.vatsim.net/​|VATSIM]] χρησιμοποιώντας το [[http://​vpilot.metacraft.com/​Download.aspx|vPilot]] (ή τα FSInn/SquawkBox), δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρεθούν σε ρεαλιστικό περιβάλλον εναέριας κυκλοφορίας και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Ελλάδας και τις αμέτρητες απαιτητικές προσεγγίσεις.+Το Ελληνικό Εικονικό ACC (HvACC) είναι ένα τμήμα της [[http://​www.vateud.net|VATSIM EUROPE]] και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πιλότους εξομοιωτών πτήσης (Microsoft FS, Prepar3D, X-Plane κλπ) να πετάξουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο [[http://​www.vatsim.net/​|VATSIM]] χρησιμοποιώντας το [[http://​vpilot.metacraft.com|vPilot]] (ή τα xPilot/xSquawkbox), δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρεθούν σε ρεαλιστικό περιβάλλον εναέριας κυκλοφορίας και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Ελλάδας και τις αμέτρητες απαιτητικές προσεγγίσεις.
  
 Το Ελληνικό Εικονικό ACC επίσης υποστηρίζει εικονικούς Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), οι οποίοι με την χρήση του Euroscope παρέχουν Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο Ελληνικό Εικονικό FIR. Η ομάδα του Ελληνικού Εικονικού ACC απαρτίζεται από πραγματικούς πιλότους και ΕΕΚ καθώς και ενθουσιώδεις πιλότους εξομοιωτών πτήσης αφοσιωμένους στην ανάπτυξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας εικονικών Υπηρεσιών ΕΚ στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Εικονικό ACC επίσης υποστηρίζει εικονικούς Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), οι οποίοι με την χρήση του Euroscope παρέχουν Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο Ελληνικό Εικονικό FIR. Η ομάδα του Ελληνικού Εικονικού ACC απαρτίζεται από πραγματικούς πιλότους και ΕΕΚ καθώς και ενθουσιώδεις πιλότους εξομοιωτών πτήσης αφοσιωμένους στην ανάπτυξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας εικονικών Υπηρεσιών ΕΚ στην Ελλάδα.
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]
-    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​nicosia-fir-department|Τμήμα FIR Λευκωσίας]]+    * Τμήμα FIR Λευκωσίας
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
   * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]   * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]
     * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]     * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|VATSIM ​P1 Pilot Rating]] +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|P1 ​VATSIM Online ​Pilot]] 
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|VATSIM ​P2 Pilot Rating]] +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|P2 ​VATSIM ​Pilot Fundamentals]] 
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|VATSIM ​P4 Pilot Rating]]+      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 ​VATSIM IFR Pilot]]
     * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]     * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]
 +  * [[about-hvacc:​loa|Letter of Aggreements]]