Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Both sides next revision
about-hvacc [2016/11/11 11:35]
pkg748
about-hvacc [2016/11/14 10:51]
pkg748
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]
-    * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​nicosia-fir-department|Τμήμα FIR Λευκωσίας]]+    * Τμήμα FIR Λευκωσίας
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]
     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]     * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
   * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]   * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]
     * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]     * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|VATSIM ​P1 Pilot Rating]] +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|P1 ​VATSIM Online ​Pilot]] 
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|VATSIM ​P2 Pilot Rating]] +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|P2 ​VATSIM ​Pilot Fundamentals]] 
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|VATSIM ​P4 Pilot Rating]]+      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 ​VATSIM IFR Pilot]]
     * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]     * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]