Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Both sides next revision
about-hvacc [2016/11/11 11:35]
pkg748
about-hvacc [2016/11/11 12:02]
pkg748
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
   * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]   * [[about-hvacc:​training|Εκπαίδευση]]
     * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]     * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|VATSIM ​P1 Pilot Rating]] +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p1|P1 ​VATSIM Online ​Pilot]] 
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|VATSIM ​P2 Pilot Rating]] +      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p2|P2 ​VATSIM ​Pilot Fundamentals]] 
-      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|VATSIM ​P4 Pilot Rating]]+      * [[about-hvacc:​training:​pilots:​p4|P4 ​VATSIM IFR Pilot]]
     * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]     * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση ΕΕΚ]]