Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:training [2019/09/24 12:07]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
about-hvacc:training [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 2: Γραμμή 2:
  
   * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]   * [[about-hvacc:​training:​pilots|Εκπαίδευση Πιλότων]]
-  * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση Ελεκτών]]+  * [[about-hvacc:​training:​atc|Εκπαίδευση Ελεγκτών]]