Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το P1 Rating

 • 1. Λήψη και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού
  • 1.1. Ο εξομοιωτής σας - MSFS, XPlane, P3D
  • 1.2. Προγράμματα πιλότων - SB, FSInn, vPilot (Πηγή)
  • 1.3. Πώς να βρείτε ΕΕΚ (ATC) - WhazzUp, Servinfo, VATSpy, VATSIM Stats (Πηγή)
  • 1.4. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 1.4.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατεβάσει ένα από τα αποδεκτά προγράμματα πιλότων, να το εγκαταστήσει, και να συνδεθεί με επιτυχία στο δίκτυο της VATSIM.
   • 1.4.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εγκαταστήσει τα αρχεία για να βλέπει τα οπτικά μοντέλα αεροσκαφών άλλων πιλότων.
   • 1.4.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα από τα κοινά εργαλεία για να εντοπίσει ΕΕΚ που είναι συνδεδεμένοι στην περιοχή που βρίσκεται και πότε βρίσκεται σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο ή όχι.
 • 2. Σύνδεση στο δίκτυο
  • 2.1. Που να συνδεθείτε (Πηγή)
  • 2.2. Αναμεταδότες (STBY vs Mode C) (Πηγή)
  • 2.3. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 2.3.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει και να κατανοήσει τις ασφαλείς τοποθεσίες που μπορεί να βρίσκεται για να συνδεθεί στο δίκτυο της VATSIM.
   • 2.3.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τον ενσωματωμένο στο πρόγραμμα πιλότου αναμεταδότη, να κατανοήσει τη λειτουργία του STBY και του Mode C και το πότε κάθε μία από αυτές τις λειτουργίες πρέπει να χρησιμοποιείται. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να κατανοήσει τι είναι ο κωδικός αναμεταδότη, από πού να τον λάβει (με ή χωρίς ΕΕΚ) και πως να το εισαγάγει στον αναμεταδότη του.
 • 3. Επικοινωνίες
  • 3.1. Με τους ΕΕΚ
  • 3.2. Με άλλους πιλότους
  • 3.3. UNICOM, κείμενο και φωνή
  • 3.4. Ιδιωτικά Κανάλια
  • 3.5. Ιδιωτικά Μηνύματα
  • 3.6. Contact Me’s
  • 3.7. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 3.7.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με τον ΕΕΚ και πώς ο ΕΕΚ πιθανόν να τον καλέσει, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοματοποιημένου μηνύματος “Contact Me” που λαμβάνεται όταν ο ΕΕΚ συνδέεται στο δίκτυο.
   • 3.7.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει οδηγίες χρήσης της UNICOM με κείμενο υποχρεωτικά, καθώς επίσης και χρήσης των ιδιωτικών καναλιών για επικοινωνία με άλλους πιλότους.
   • 3.7.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει οδηγίες ακρόασης του ATIS, συμπεριλαμβανομένου του πώς και πότε να το ακούσει.
 • 4. Επικοινωνία με τον ΕΕΚ (VFR | IFR)
  • 4.1. Εξουσιοδότηση (Clearance)
  • 4.2. Push και Εκκίνηση (Push and Start)
  • 4.3. Τροχοδρόμηση (Taxi)
  • 4.4. Απογείωση (Takeoff)
  • 4.5. Αναχώρηση (Departure)
  • 4.6. Enroute
  • 4.7. Προσέγγιση (Approach)
  • 4.8. Τελική (Final)
  • 4.9. Προσγείωση και τροχοδρόμηση (Land and taxi)
  • 4.10. Στάθμευση και κλείσιμο (Park and shutdown)
  • 4.11. Επείγουσες ανάγκες (Emergencies)
  • 4.12. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 4.12.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει με τον τοπικό ΕΕΚ σε κάθε μία από τις φάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και να επιδείξει απλή επικοινωνία με φρασεολογία πιλότου προς ελεγκτή. Θα πρέπει να γνωρίζει τι να αναμένει από τον ελεγκτή σε κάθε μία από αυτές τις φάσεις.
   • 4.12.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέσει να χειριστεί το αεροσκάφος του και να κρατήσει πορείες, ύψη και ταχύτητες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΕΚ.
   • 4.12.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ενημερωθεί για τις αποδεκτές διαδικασίες εκτάκτων αναγκών στη VATSIM, πώς να τις αιτηθεί και τι να κάνει σε περίπτωση που το αίτημά του δεν γίνει αποδεκτό. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι η αναγγελία αεροπειρατείας ή η χρήση κώδικα αεροπειρατείας στον αναμεταδότη είναι απαγορευμένη.
   • 4.12.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί περιπτώσεις απώλειας επικοινωνιών μέσω φωνής.
 • 5. Ιστοσελίδες υποδομών
  • 5.1. Βασικά, πληροφορίες για πιλότους, επικοινωνία (HvACC Website)
  • 5.2. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 5.2.1. Στον εκπαιδευόμενο θα πρέπει να υποδειχθεί πώς μπορεί να βρεί ιστοσελίδες τοπικών υποδομών (vACCs κλπ) και να εντοπίσει σε αυτές την περιοχή με τις πληροφορίες για τους πιλότους και το περιεχόμενο αυτών (χάρτες, διαγράμματα, διαδικασίες, προτιμώμενες διαδρομές) καθώς επίσης και πως να επικοινωνήσει με τις τοπικές ομάδες διαχείρισης για βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.
 • 6. Χάρτες και Διαγράμματα - που να τα βρείτε και βασική περιγραφή
  • 6.1. Διάγραμμα Αεροδρομίου (Airport diagram) (Πηγή)
  • 6.2. VFR sectionals
  • 6.3. Lo/Hi Enroute
  • 6.4. Διαγράμματα Τερματικής (Terminal Charts)
  • 6.5. IAPs
  • 6.6. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 6.6.1. Στον εκπαιδευόμενο θα πρέπει να υποδειχθεί πού να βρει αυτά τα διαγράμματα και να είναι σε θέση να περιγράψει ουσιαστικά κάθε ένα από αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν επιδιώκεται ο εκπαιδευόμενος να είναι ακόμα σε θέση να χρησιμοποιήσει ή να ερμηνεύσει αυτά τα διαγράμματα, απλά να γνωρίζει ότι υπάρχουν και πού να τα βρει για την περιοχή στην οποία θα πετάξει. Οι αυτοδίδακτοι θα καταλάβουν τι να κάνουν με αυτές τις πληροφορίες.
 • 7. Βασική αεροναυτιλία - απλά κάντε μια εισαγωγή στον εξοπλισμό και στα σύμβολα που συναντώνται στους χάρτες, δεν υπάρχει απαίτηση κατανόησης ή χρήσης τους σε αυτό το στάδιο.
  • 7.1. VOR
  • 7.2. GPS
  • 7.3. FMC
  • 7.4. ILS
  • 7.5. VFR out the window
  • 7.6. Κωδικοί εξοπλισμού στο Σχέδιο Πτήσης (Πηγή)
  • 7.7. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 7.7.1. Θα πρέπει να γίνει μια εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στα όργανα και τις διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω και έχουν εφαρμογή στο αεροσκάφος που έχει επιλέξει ο εκπαιδευόμενος (τα C172 δεν έχουν FMS, οπότε δεν χρειάζεται να καλυφθεί). Δεν αναμένεται από τον εκπαιδευόμενο να βρίσκεται σε θέση να προγραμματίσει ένα GPS ή ένα FMS με μεγάλη λεπτομέρεια ούτε να μπορεί να ακολουθήσει το σήμα ενός VOR. Μια σειρά από εικόνες και περιγραφή αυτών είναι αρκετή.
   • 7.7.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει τους διάφορους κωδικούς εξοπλισμού στο σχέδιο πτήσης και το πώς ο ελεγκτής θα τους ερμηνεύσει και θα παρέχει υπηρεσίες βάσει αυτών.
 • 8. Σχέδια πτήσης
  • 8.1. Συμπληρώστε τα κατάλληλα κουτιά (Πηγή, Πηγή, Πηγή)
  • 8.2. Βρείτε αποδεκτές διαδρομές (Πηγή)
  • 8.3. Χρήσιμα σχόλια για νέους πιλότους
  • 8.4. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 8.4.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να συμπληρώσει τη φόρμα ενός Σχεδίου Πτήσης της VATSIM και να καταλάβει τι αναμένεται και συμπληρώνεται συνήθως σε κάθε πεδίο.
   • 8.4.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να βρει μία αποδεκτή διαδρομη, όχι απευθείας με GPS, αλλά μπορεί να συμπεριλάβει VOR ή προτιμώμενες διαδρομές από ιστοσελίδες ΕΕΚ.
   • 8.4.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει κατάλληλα σχόλια για να προσθέσει στο σχέδιο πτήσης του, ώστε να βοηθήσει τον ελεγκτή να καταλάβει πως πρόκειται για νέο πιλότο. Σχόλια που συνηθίζονται στα σχέδια πτήσης νέων και άπειρων πιλότων.
 • 9. Καιρός
  • 9.1. Που να τον βρείτε, γιατί ο καιρός της VATSIM ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό σας καιρό και γιατί ο καιρός διαφέρει από εξοιμοιωτή σε εξομοιωτή και σε κάθε υπολογιστή.
  • 9.2. IMC vs VMC (Πηγή)
  • 9.3. Επιλογή διαδρόμου (Πηγή, Πηγή, Πηγή)
  • 9.4. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 9.4.1. Στον εκπαιδευόμενο θα πρέπει να υποδειχθεί πού μπορεί να βρει πληροφορίες καιρού σχετικές με τον καιρό που θα του αναφέρει ο ΕΕΚ της VATSIM, μέσα στην περιοχή επιχειρήσεων.
   • 9.4.2. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει εάν το ή τα αεροδρόμια που θα πετάξει πρός ή από είναι κάτω από IMC ή VMC συνθήκες, ώστε να γνωρίζει τις υπηρεσίες που θα πρέπει να αναμένει να του παρέχει ο ΕΕΚ.
   • 9.4.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να καθοδηγηθεί στο πώς να χειριστεί μια περίπτωση κατά την οποία επιθυμεί να πετάξει σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που η VATSIM αναφέρει και πώς να χειριστεί τις επικοινωνίες και τη συνεργασία με τον ΕΕΚ της VATSIM, π.χ. εάν το αεροδρόμιο είναι IMC και στον εξομοιωτή του πιλότου οι συνθήκες είναι VMC.
   • 9.4.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο διάδρομο εν χρήσει, βάσει των επικρατούντων ανέμων όπως αυτοί αναφέρονται στο δίκτυο της VATSIM.
 • 10. Βασικά της VATSIM
  • 10.1. Forums (VATSIM , HvACC)
  • 10.2. Επίλυση διαφορών (Conflict Resolution) (Πηγή)
  • 10.3. Επόπτες (Supervisors - .wallop) (Πηγή)
  • 10.4. Αναζητώντας βοήθεια online ή offline (Πηγή)
  • 10.5. Δομή – Regions, Divisions, Facilities (Πηγή)
  • 10.6. Βασική δομή εγκαταστάσεων (Πηγή)
  • 10.7. CD
  • 10.8. GND
  • 10.9. TWR
  • 10.10. Dep
  • 10.11. CTR/Enroute
  • 10.12. APP
  • 10.13. Oceanic
  • 10.14. FSS
  • 10.15. ATM/RTS, TA, EC, FM
  • 10.16. Κέντρο Πόρων Πιλότων της VATSIM (Πηγή)
  • 10.17. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 10.17.1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στα forums της VATSIM, ώστε να βρει πληροφορίες και να αναζητήσει βοήθεια.
   • 10.17.2. Θα πρέπει να γίνει μια εισαγωγή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών, το ρόλο αυτής στην επιβολή των κανονισμών της VATSIM, το σκοπό των Εποπτών και το πώς να γίνει η επικοινωνία με έναν Επόπτη εάν υπάρχει ανάγκη βοήθειας καθώς επίσης και το πώς ο εκπαιδευόμενος να ανταποκριθεί σε έναν Επόπτη εάν αυτός τον καλέσει.
   • 10.17.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει μια βασική κατανόηση για τη δομή της VATSIM σχετικά με τα Regions, τα Divisions και τα τοπικά vACC καθώς επίσης και με τους βασικούς τύπους εγκαταστάσεων που θα συναντήσει στην περιοχή επιχειρήσεων και που πιθανόν να επανδρώνονται. Ένα οργανόγραμμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό.
   • 10.17.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει κατευθύνσεις στο πώς να βρει το Κέντρο Πόρων Πιλότων και να του περιγραφεί σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο του, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αναζητήσουν πληροφορία από μόνοι τους.
 • 11. Καλή συμπεριφορά μέλους της VATSIM
  • 11.1. COC, COR, UA (Πηγή, Πηγή, Πηγή)
  • 11.2. Ιστοσελίδα (link)
  • 11.3. Ιδιότητα μέλους (Πηγή)
  • 11.4. VA’s, Αερολέσχες, VSOA’s, Συνεργάτες (Πηγή & Πηγή)
  • 11.5. Εκπαίδευση και Βαθμοί πιλότων (Πηγή)
  • 11.6. Εκπαίδευση και Βαθμοί ΕΕΚ (Πηγή)
  • 11.7. Ερμηνεύοντας την απαίτηση αυτή:
   • 11.7.1. Θα πρέπει να υποδειχθούν στον εκπαιδευόμενο τα έγγραφα CoC, CoR και UA και να παροτρυνθεί να τα διαβάσει
   • 11.7.2. Θα πρέπει να γίνει μια σύντομη περιήγηση στην ιστοσελίδα της VATSIM με έμφαση στο πώς να γίνει η επικοινωνία με το Τμήμα Μελών, η χρήση του ticket system για την επίλυση θεμάτων με το email και η αναζήτηση πηγών με υλικό χρήσιμο για τους πιλότους
   • 11.7.3. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει οδηγίες για το πώς αλληλεπιδρούν οι VAs και οι αερολέσχες με τη VATSIM και για το πρόγραμμα συνεργατών VA της VATSIM.
   • 11.7.4. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να λάβει οδηγίες για τις δραστηριότητες που θεωρούνται Ειδικές Επιχειρήσεις και ποιοί επιτρέπεται να τις πραγματοποιούν. Επίσης να γίνει αναφορά στις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών στο δίκτυο. Το επίκεντρο της πολιτικής του VSOA είναι η δραστηριότητα, δεν είναι το μοντέλο του αεροσκάφους ή το διακριτικό κλήσης.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου εκπαίδευσης ακολουθεί η θεωρητική εξέταση του εκπαιδευομένου. Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε είκοσι (20) ερωτήσεις θεωρητικού περιεχομένου που προέρχονται από την ύλη που έχει διδαχθεί. Η διάρκεια στη οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις της εξέτασης είναι ένας (1) μήνας. Θεωρείται πως έχει επιτύχει στην εξέταση όταν συγκεντρώσει βαθμολογία 80% ή 16/20. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επαναλάβει τη θεωρητική εξέταση μετά από μία εβδομάδα.

Κατόπιν επιτυχίας στη Θεωρητική Εξέταση, ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται σε πρακτικό επίπεδο. Τα κριτήρια της εξέτασης είναι τα παρακάτω:

 • Να βρουν, συμπληρώσουν και υποβάλουν σχέδιο πτήσης
 • Να συνδεθούν online
 • Να μιλήσουν στον ΕΕΚ και να ζητήσουν εξουσιοδότηση
 • Να βάλουν τον κώδικα που τους έχει αναθέσει ο ΕΕΚ
 • Να τροχοδρομήσουν στο σημείο κράτησης
 • Να εισέλθουν στο διάδρομο και να απογειωθούν γυρνώντας τον αναμεταδότη σε Mode C, κατόπιν άδειας από τον ελεγκτή