Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:training:atc [2020/02/11 09:50]
Anastasios Mpithas [Διαδικασία εκπαίδευσης] Αλλαγή διαδικασίας εκπαίδευσης ΕΕΚ 2020
about-hvacc:training:atc [2020/08/24 09:57] (τρέχουσα)
Marios Martinis [Γενικές πληροφορίες]
Γραμμή 5: Γραμμή 5:
 Για να γίνετε εΕΕΚ στον Ελληνικό εικονικό εναέριο χώρο θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκετε στο Ελληνικό Παράρτημα. Κατά την διάρκεια της εγγραφής σας στην VATSIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα region/​division. Επιλέξτε Europe - Europe (except UK) και στην συνέχεια Hellenic vACC/​vARTCC. Για να γίνετε εΕΕΚ στον Ελληνικό εικονικό εναέριο χώρο θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκετε στο Ελληνικό Παράρτημα. Κατά την διάρκεια της εγγραφής σας στην VATSIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα region/​division. Επιλέξτε Europe - Europe (except UK) και στην συνέχεια Hellenic vACC/​vARTCC.
  
-Επισημαίνουμε ότι με το αρχικό σας rating σαν "​Pilot/​Obs"​ μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σαν «παρατηρητής» και όχι σαν ενεργός εΕΕΚ. Για να γίνετε ενεργός εΕΕΚ θα χρειαστεί να περάσετε από διάφορα στάδια εκπαίδευσης και εξετάσεων,​ με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων το rating σας θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της VATSIM (GRP) και της VATEUD (το ευρωπαϊκό παράρτημα της VATSIM) κατά σειρά σε S1 (Tower Trainee - TWR), S2 (Tower - TWR), S3 (TMA - APP/DEP), C1 (Enroute - CTR) και C3 (Senior Controller). Η [[http://​vateud.net|VATEUD]],​ είναι πολύ καλά οργανωμένη σε ότι αφορά την εκπαίδευση των [[http://​www.vateud.net/​training/atc-training/atc-the-basics|εΕΕΚ.]]+Επισημαίνουμε ότι με το αρχικό σας rating σαν "​Pilot/​Obs"​ μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σαν «παρατηρητής» και όχι σαν ενεργός εΕΕΚ. Για να γίνετε ενεργός εΕΕΚ θα χρειαστεί να περάσετε από διάφορα στάδια εκπαίδευσης και εξετάσεων,​ με την επιτυχή ολοκλήρωση των οποίων το rating σας θα αναβαθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της VATSIM (GRP) και της VATEUD (το ευρωπαϊκό παράρτημα της VATSIM) κατά σειρά σε S1 (Tower Trainee - TWR), S2 (Tower - TWR), S3 (TMA - APP/DEP), C1 (Enroute - CTR) και C3 (Senior Controller). Η [[http://​vateud.net|VATEUD]],​ είναι πολύ καλά οργανωμένη σε ότι αφορά την εκπαίδευση των [[https://​www.vateud.net/​training-material/​|εΕΕΚ.]]
  
 ===== Εκπαίδευση εικονικών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ===== ===== Εκπαίδευση εικονικών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας =====