Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:training:atc [2019/09/24 10:09]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
about-hvacc:training:atc [2020/02/11 08:50] (τρέχουσα)
Anastasios Mpithas [Διαδικασία εκπαίδευσης] Αλλαγή διαδικασίας εκπαίδευσης ΕΕΚ 2020
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
 ==== Διαδικασία εκπαίδευσης ==== ==== Διαδικασία εκπαίδευσης ====
  
-Το HvACC διοργανώνει 2 εκπαιδευτικές σειρές εΕΕΚ κάθε χρόνο με έναρξη κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, διάρκειας 2 μηνών. Το HvACC ανακοινώνει την έναρξη των εκπαιδευτικών σειρών στο forum με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν αίτηση συμμετοχής.+Το HvACC είναι υπεύθυνο για την παροχή ATC Training στα μέλη του σε Ελλάδα και ​Κύπρο.
  
-Συνήθως ​στο πρώτο κομμάτι κάθε εκπαιδευτικής βραδιάς αναλύονται θέματα σε θεωρητική ​βάση που έχουν να κάνουν ​με τον εΕΕΚ ​και ακολουθεί πρακτική ​εξάσκηση των ​εκπαιδευομένων. Τέλος πραγματοποιείται απενημέρωση στην οποία συζητούνται τα λάθη και ​τα σωστά και γίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις.+Η διαδικασία για ​την εκπαίδευση Observer (OBS) -> Student 1 (S1) άλλαξε από 1η Ιανουαρίου 2020 και είναι η εξής: 
 + 
 +  -     ​Εγγραφή σε εκπαίδευση 
 +  -     ​Εισαγωγικό Session 
 +  -     ​Θεωρητική ​εκπαίδευση (σε online πλατφόρμα εκπαίδευσης) 
 +  -     ​Εξέταση Θεωρητικής Εκπαίδευσης (σε online ​πλατφόρμα εκπαίδευσης) 
 +  -     Πρακτική εκπαίδευση με μέντορα 
 +  -     ​Απόκτηση S1 Rating. 
 + 
 +Κατόπιν, οι μαθητές ​μπορούν να συνεχίσουν σε μεγαλύτερα Rating, ​ανοίγοντας ένα ticket ​εδώ: [[https://​talos.hvacc.org]]
  
 Ως εκπαιδευτικό αεροδρόμιο εΕΕΚ έχει επιλεγεί το LGTS. Ως εκπαιδευτικό αεροδρόμιο εΕΕΚ έχει επιλεγεί το LGTS.