Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:structure-and-departments-jurisdiction [2016/11/14 09:45]
pkg748 δημιουργήθηκε
about-hvacc:structure-and-departments-jurisdiction [2019/09/24 10:07] (τρέχουσα)
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​atc-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ]]
   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​pilot-training-department|Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων]]
-  * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​nicosia-fir-department|Τμήμα FIR Λευκωσίας]]+  * Τμήμα FIR Λευκωσίας
   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​membership-department|Τμήμα Διαχείρισης Μελών]]
   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​public-relations-department|Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων]]
   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​navigation-department|Τμήμα Αεροναυτιλίας]]   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​navigation-department|Τμήμα Αεροναυτιλίας]]
   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​software-department|Τμήμα Λογισμικού]]   * [[about-hvacc:​departments-jurisdiction:​software-department|Τμήμα Λογισμικού]]