Γενικοί όροι και κανόνες

Version 2.7/181111: ΓΟΚ HvACC v2.7 181111

1.1 Οργανισμός

Το Ελληνικό εικονικό Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (Hellenic vACC ή HvACC) είναι τμήμα του οργανισμού VATSIM και υπεύθυνο για την περιοχή που καλύπτει το ελληνικό FIR. Το HvACC είναι μέρος του VATEUD division του VATSIM. Το HvACC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός χωρίς οικονομικά έσοδα. Η συμμετοχή των μελών γίνεται χωρίς χρέωση.

1.2 Σκοπός

Ο σκοπός του HvACC είναι να οργανώνει την ελληνική flight simulation κοινότητα των μελών του VATSIM και να διατηρεί υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ATC αλλά και τα στάνταρντ των πιλότων στην Ελλάδα μέσω εκπαίδευσης, εξετάσεων και παρακολούθησης των μελών του. Το HvACC προσπαθεί για να πετύχει μέγιστο ρεαλισμό και να εξομοιώσει τις πραγματικές διαδικασίες όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται (as real as it gets).

2.1 Ομάδα διαχείρισης (staff)

Η ενεργή ομάδα διαχείρισης του HvACC που αποτελείται από τον διευθυντή και τα μέλη της ομάδας διαχείρισης.

2.2 Διευθυντής (director) της ομάδας διαχείρισης

Ο διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της ομάδας διαχείρισης του HvACC. Πρέπει να είναι μέλος με κοινή αποδοχή από την ομάδα διαχείρισης και να βρίσκεται στο HvACC τουλάχιστον ένα έτος. Πρέπει να έχει την ιδιότητα του enroute controller (C1) ή παραπάνω.

2.3 Μέλος της ομάδας διαχείρισης

Το μέλος που ασχολείται με την διαχείριση του HvACC κάτω από τον συντονισμό του διευθυντή. Πρέπει να είναι μέλος με καλή αποδοχή και να είναι μέλος του HvACC τουλάχιστον ένα μήνα.

2.4 Μέλη

Τα μέλη που απαρτίζουν το HvACC και αποδέχονται τους όρους και κανόνες του. Τα μέλη χωρίζονται σε κανονικά μέλη (αναφέρονται απλά σαν μέλη) και τα μέλη επισκέπτες (visiting) με διαφορετικές υποχρεώσεις και δικαιώματα.

2.5 Επίσημος ιστότοπος (website)

Το www.hvacc.org το οποίο από εδώ και πέρα μπορεί να αναφέρεται ως website ή site. Σημαντικό μέρος του site είναι το φόρουμ όπου όλα τα μέλη απαιτείται να εγγραφούν. Ο σύνδεσμος για το φόρουμ δίνεται στο site (αυτή την στιγμή είναι www.forum.hvacc.org)

2.6 Μητρικοί οργανισμοί

Τις καθημερινές εργασίες του HvACC τις διαχειρίζεται η ομάδα διαχείρισης. Αυτή, σύμφωνα με τους περιορισμούς των κανόνων, λειτουργεί για τα μέλη του HvACC και για να υπερασπιστεί και να προάγει τα συμφέροντά τους.

3.1 Θέσεις και τμήματα της ομάδας διαχείρισης

Τμήμα ​(συντομογραφία) email Κωδικός θέσης Τίτλος Τίτλος στα αγγλικά
Γενική Διοίκηση [email protected] ACCGR1 Διευθυντής Director
ACCGR11 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
Τμήμα Εκπαίδευσης ΕΕΚ (ATD) [email protected] ACCGR2 Διευθυντής Εκπαίδευσης ΕΕΚ ATC Training Director
ACCGR21 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
ACCGR22 Συντονιστής Coordinator
Τμήμα Εκπαίδευσης Πιλότων (PTD) [email protected] ACCGR3 Διευθυντής Εκπαίδευσης Πιλότων Pilot Training Director
ACCGR31 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
Τμήμα FIR Λευκωσίας (NFD) [email protected] ACCGR4 Διευθυντής FIR Λευκωσίας Nicosia FIR Director
ACCGR41 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
Τμήμα Διαχείρισης Μελών (MD) [email protected] ACCGR5 Διευθυντής Διαχείρισης Μελών Membership Director
ACCGR51 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων (PRD) [email protected] [email protected] ACCGR6 Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Public Relations Director
ACCGR61 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
Τμήμα Αεροναυτιλίας (ND) [email protected] ACCGR7 Διευθυντής Αεροναυτιλίας Navigation Director
ACCGR71 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
Τμήμα Λογισμικού (SD) [email protected] - [email protected] ACCGR8 Διευθυντής Διαχείρισης Λογισμικού Software Director
ACCGR81 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director
ACCGR62 Βοηθός Διευθυντής Deputy Director

Κάθε επιμέρους τμήμα στελεχώνεται από 0 ή περισσότερα μέλη με κωδικούς θέσης ACCGRX[1..n], όπου Χ ο αριθμός του τμήματος.

3.2 Υποχρεώσεις της ομάδας διαχείρισης

Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης υποχρεούνται να:

 • Φροντίζουν ώστε τα μέλη να τηρούν τους κανόνες
 • Ανταποκρίνονται στις εξωτερικές επικοινωνίες με τα μέλη και τους μητρικούς οργανισμούς σύμφωνα με τον τομέα αρμοδιότητάς τους
 • Ανταποκρίνονται στις εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ των μελών της ομάδας διαχείρισης
 • Διατηρούν αρχείο επικοινωνιών, εγγράφων και συμφωνιών ώστε να μπορούν αυτά να δοθούν στον διάδοχό τους
 • Προσωρινά να παραχωρούν τις αρμοδιότητές τους σε άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης αν απαιτηθεί

a. Εκλογή και διορισμός

Τα νέα μέλη της ομάδας διαχείρισης εκλέγονται από τα λοιπά μέλη της ομάδας διαχείρισης μετά από πρόταση του διευθυντή, των μελών της ομάδας διαχείρισης ή των απλών μελών. Τα μέλη της ομάδας διαχείρισης διορίζονται εφόρου ζωής.

b. Αφαίρεση από την ομάδα διαχείρισης

Μόνο ο διευθυντής μπορεί να αφαιρέσει ένα μέλος της ομάδας διαχείρισης από αυτή.

c. Παραίτηση

Όλα τα μέλη της ομάδας διαχείρισης δικαιούνται να παραιτηθούν. Θα πρέπει να ενημερώσουν τον διευθυντή αρκετά νωρίς και αναμένεται να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους μέχρι να οριστεί διάδοχός τους. Το μέλος που παραιτείται θα πρέπει να βοηθήσει τον διάδοχό του και να του παρέχει κάθε πληροφορία και υλικό που αφορά την θέση.

Οι συγκεκριμένοι κανόνες που διέπουν τοπικά το HvACC αναφέρονται ως κανόνες, όροι ή τοπικοί κανόνες ή τοπικοί όροι και επεκτείνουν τους γενικούς κανόνες και όρους των μητρικών οργανισμών. Έχουν την έννοια και χρήση των local rules όπως περιγράφονται στους μητρικούς οργανισμούς. Σε περίπτωση αντίθεσης με τους κανόνες των μητρικών οργανισμών οι κανόνες και όροι των μητρικών οργανισμών έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα.

4.1 Αίτηση συμμετοχής

Κάθε άτομο που συμφωνεί με τους σκοπούς και τους κανόνες μπορεί να καταθέσει αίτηση συμμετοχής και μετά από έγκριση της ομάδας διαχείρισης να γίνει μέλος του HvACC. Ο αιτών απαιτείται να έχει έγκυρο VATSIM ID και διεύθυνση email, να επιλέξει το σωστό Division και Region στην βάση δεδομένων των μελών του VATSIM και να κάνει την αίτηση με το πραγματικό του πλήρες όνομα όπως απαιτείται από τον VATSIM. Η ομάδα διαχείρισης μπορεί να ζητήσει από τους αιτούντες πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους και τις προθέσεις τους.

Η αίτηση συμμετοχής μελών αυτή την στιγμή είναι συνδεδεμένη με την εγγραφή στο φόρουμ. Για να καταθέσετε αίτηση συμμετοχής σας ζητείτε να εγγραφείτε σαν μέλος στο φόρουμ. Μετά από έγκριση από την ομάδα διαχείρισης θα σας δοθεί πλήρης πρόσβαση στο φόρουμ και σε όλες τις σχετικές περιοχές και θεωρείστε μέλος του HvACC.

4.2 Κανόνες ­ Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

a. Βασικοί κανόνες

Στο δίκτυο του VATSIM, στο φόρουμ, στα υπόλοιπα μέσα αλλά και όταν αναφέρονται σαν μέλη του HvACC εντός της κοινότητας του Flight Simulation στο ίντερνετ,

I. Τα Κανονικά Μέλη

a. Απαιτείται να:

 1. Φέρονται με αμοιβαίο σεβασμό και να μην απειλούν, παρενοχλούν, προσβάλλουν ή κακομεταχειρίζονται τρίτους σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας (πχ online, forum, Discord server κλπ)
 2. Ενημερώνουν απευθείας την ομάδα διαχείρισης του HvACC (μέσω email ή άλλου κατάλληλου τρόπου) στην περίπτωση που υπάρχουν παράπονα ή κάποια αντιπαράθεση με τρίτους και να μην επιτεθούν ή στοχεύσουν, ρητά ή πλαγίως, κάποιο άλλο άτομο στο δίκτυο του VATSIM, στο φόρουμ, στον Discord server ή όποιο άλλο μέσο. Αν απαιτείται άμεση ενέργεια ενώ το μέλος βρίσκεται συνδεδεμένο στο δίκτυο του VATSIM θα πρέπει να κληθεί ένας supervisor για βοήθεια. Στην συνέχεια το μέλος θα πρέπει να ενημερώσει την ομάδα διαχείρισης του HvACC αν το επιθυμεί.
 3. Τηρούν τις οδηγίες της ομάδας διαχείρισης αναφορικά με την επάνδρωση των θέσεων ATC στο ελληνικό FIR ανάλογα με το rating που κατέχουν, την εμπειρία και τις γνώσεις τους
 4. Μιλούν, καταλαβαίνουν και να μπορούν να επικοινωνήσουν στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον στο γλωσσικό επίπεδο B2 της ευρωπαϊκής ένωσης
 5. Παρακολουθούν τις συζητήσεις και πληροφορίες που παρέχονται στο φόρουμ, στο site κλπ
 6. Επικαιροποιούν την διεύθυνση email τους στο VATSIM και το HvACC 7. Μην ηχογραφούν συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα σε ειδικό προς τούτο λογισμικό του HvACC (πχ Discord server) χωρίς τη συγκατάθεση του staff (εάν παρευρίσκεται) και όσων μελών παρευρίσκονται. Στη περίπτωση που κάποιο συνδεδεμένο μέλος ηχογραφείται και δεν το επιθυμεί, το μέλος που κάνει την ηχογράφηση απαιτείται να τη σταματήσει

b. Δικαιούνται να:

 1. Παρέχουν υπηρεσίες ATC εντός του Ελληνικού FIR
 2. Λαμβάνουν εκπαίδευση πιλότων ή ATC όταν παρέχεται
 3. Λαμβάνουν recommendation από την ομάδα διαχείρισης για μεγαλύτερα rating όταν αυτό είναι πρακτικά δυνατό και θεωρούνται ικανοί
 4. Χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και περιοχές μελών (website, forum, Discord server, κλπ)
 5. Δέχονται απευθείας βοήθεια από τα μέλη της ομάδας διαχείρισης όσο είναι δυνατό και χωρίς αυτό να γίνεται καταχρηστικά (το φόρουμ θα πρέπει να είναι η πρώτη πηγή αναζήτησης βοήθειας)
II. Τα Επισκέπτοντα μέλη (visiting members)

a. Απαιτείται να:

 1. Τηρούν τους κανόνες (4.a) I.a.1, I.a.2, I.a.3, I.a.6, Ι.a.7
 2. Τηρούν τον κανόνα (4.a) I.a.5 στην έκταση που επιτρέπεται από τυχόντα γλωσσικά εμπόδια

b. Δικαιούνται:

 1. Όλα τα προνόμια των κανόνων (4.a) I.b.1, I.b.4, I.b.5
 2. Τα προνόμια του κανόνα (4.a) I.b.2 στην έκταση που επιτρέπεται από τυχόντα γλωσσικά εμπόδια

b. Κύριο αεροδρόμιο (Major airport)

Σύμφωνα με το κανόνα που αναφέρεται στο Global Ratings Policy του VATSIM στο ελληνικό FIR υπάρχει μόνο ένα κύριο αεροδρόμιο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος (LGAV). Οι ελεγκτές που θέλουν να ελέγξουν στον Βενιζέλο θα πρέπει να περάσουν έναν έλεγχο Over­The­Shoulder (OTS) στην τερματική Αθηνών (Athens TMA) σύμφωνα με τις διαδικασίες που θέτει το τμήμα ελεγκτών του HvACC.

c. Επισκέπτοντες ελεγκτές (Visiting controllers)

Οι επισκέπτοντες ελεγκτές απαιτείται να εγγραφούν σαν επισκέπτοντα μέλη ώστε να παρακολουθούν τις πληροφορίες που απευθύνονται σε όλους τους ελεγκτές και μέλη. Θα πρέπει να προσκομίσουν θετική εισήγηση από το τμήμα εκπαίδευσης του μητρικού τους vACC, να κατέχουν επίπεδο C1 ή υψηλότερο και να έχουν τουλάχιστον 100 ώρες στα επίπεδα αυτά, ενώ θα πρέπει να περάσουν έναν έλεγχο Over­The­Shoulder (OTS). Φυσικά θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις του “Transfer and Visiting Controller Policy” του VATSIM και του “ATC privileges of resident, transferring and visiting Europe Region members” του. Για την δυνατότητα να ελέγχουν στο κύριο αεροδρόμιο θα πρέπει να καλύψουν τις προϋποθέσεις του 4.2.b (αν δεν γίνει κατά το OTS).

4.3 Προειδοποιήσεις (warnings)

Αν ένα μέλος βρεθεί να παραβιάζει τους κανόνες του HvACC ή των μητρικών του οργανισμών ή τις άμεσες εντολές της ομάδας διαχείρισης, η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να δώσει μία Προειδοποίηση προς το μέλος. Μια προειδοποίηση μπορεί να ανακαλέσει κάποια δικαιώματα του μέλους (πχ την δυνατότητα να δημιουργήσει θέματα στο φόρουμ, να συνδεθεί στο Discord server κλπ) για μια περιορισμένη περίοδο. Το μέλος θα ενημερωθεί για τον λόγο της Προειδοποίησης και πληροφορίες για αυτή μπορεί να αναρτηθούν στο φόρουμ ανάλογα με την απόφαση της ομάδας διαχείρισης.

Το μέλος μπορεί να καταθέσει ένσταση εντός 5 ημερών από την Προειδοποίηση. Η ομάδα διαχείρισης θα εξετάσει την ένσταση εντός 14 ημερών από την παραλαβή της. Στην συνέχεια θα πάρει μια απόφαση. Αν η προειδοποίηση δεν ήταν δικαιολογημένη οι πληροφορίες που την αφορούν θα αφαιρεθούν από το φόρουμ (αν είχαν τοποθετηθεί). Οι προειδοποιήσεις διατηρούνται σε αρχείο για την μελλοντική αναφορά της ομάδας διαχείρισης. Μια προειδοποίηση μπορεί να μετατραπεί σε αναστολή αν το μέλος συνεχίσει να παραβιάζει κανόνες και οδηγίες.

4.4 Αναστολή (suspension) της ιδιότητας μέλους

Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στο Supervision Department της VATSIM ένα μέλος που παραβιάζει τους κανόνες του HvACC ή των μητρικών οργανισμών ή τις απευθείας οδηγίες της ομάδας διαχείρισης προς το μέλος αυτό. Η ομάδα διαχείρισης θα πρέπει να ενημερώσει το μέλος για τον λόγο της καταγγελίας.

4.5 Διακοπή (termination) της ιδιότητας μέλους

Με την διακοπή της ιδιότητας μέλους του HvACC, το μέλος χάνει όλα τα δικαιώματα μέλους στην περιοχή ευθύνης του HvACC. Η ομάδα διαχείρισης δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει ή αφαιρέσει ίχνη της προηγούμενης δραστηριότητας του μέλους όπως αρχεία ή αναρτήσεις στο φόρουμ.

a. Διακοπή που ζητείται από το μέλος

Κάθε μέλος μπορεί να διακόψει την ιδιότητά του σαν μέλος του HvACC οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί στέλνοντας ένα email στην ομάδα διαχείρισης για σχετικές οδηγίες.

b. Διακοπή που εφαρμόζεται από την ομάδα διαχείρισης

Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από τη VATEUD τη διακοπή της ιδιότητας μέλους οποιουδήποτε μέλους του HvACC αν παραβιάζει κανόνες και απευθείας οδηγίες της ομάδας διαχείρισης.

Οι κανόνες αυτοί ακυρώνουν κάθε προηγούμενο και εφαρμόζονται αμέσως μετά την ανάρτησή τους στο site. Οι ειδικοί κανόνες ή όροι που αφορούν άλλες περιοχές των μελών (πχ. το φόρουμ, τις εγγραφές σε event, τον Discord server) δεν επηρεάζονται και σε περίπτωση αντίθεσης με αυτούς οι τοπικοί όροι έχουν προτεραιότητα

5.1 Αλλαγή των κανόνων

Η ομάδα διαχείρισης μπορεί να αλλάξει τους κανόνες οποιαδήποτε στιγμή. Οι αλλαγές είναι είτε μεγάλες είτε μικρές. Οι μεγάλες αλλαγές συμπεριλαμβάνουν αυτές που αλλάζουν σημαντικά τους κανόνες ή αλλάζουν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών. Οι μικρές αλλαγές αποτελούνται από κοσμητικές, γραμματικές και συντακτικές αλλαγές που δεν μεταβάλλουν την πρόθεση των κανόνων και περιλαμβάνουν αλλαγές διαδικασιών για τις αιτήσεις και διακοπές των μελών, επικαιροποιήσεις συνδέσμων, αλλαγές στις θέσεις της ομάδας διαχείρισης, κλπ. Οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να γίνουν εκ νέου αποδεκτές από τα μέλη, ενώ οι μικρές όχι. Θα διατηρείται αρχείο όλων των αλλαγών. Οι κανόνες έχουν ένα μεγάλο και έναν μικρό αριθμό που χωρίζονται από τελεία (πχ. 2.4 με το 2 να είναι ο μεγάλος αριθμός και ο 4 ο μικρός) ενδεικτικό των αλλαγών.

5.2 Αποδοχή των κανόνων

Τα μέλη θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τις μεγάλες αλλαγές των κανόνων μετά από μία περίοδο 7 ημερών. Αν ένα μέλος δεν αποδέχεται τους νέους κανόνες θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ομάδα διαχείρισης και να δηλώσει την αιτία διαφωνίας του, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε νέο σετ κανόνων. Αν συμβεί αυτό σταματάει να ισχύει ο όρος αυτόματης αποδοχής μέχρι η ομάδα διαχείρισης να εξετάσει την ένστασή του ή 7 ημέρες περάσουν, οποιοδήποτε έρθει πρώτο. Η ομάδα διαχείρισης μπορεί να επεκτείνει αυτή την περίοδο αν το θεωρήσει απαραίτητο αλλά όχι περισσότερο από ένα μήνα, κατά την οποία το προηγούμενο σετ κανόνων θεωρείται πως ισχύει για τα μέλη που δεν αποδέχονται τους νέους κανόνες και μόνο. Μετά το τέλος της περιόδου ή την απόρριψη της ένστασης τα μέλη αυτά θα πρέπει είτε να αποδεχθούν τους κανόνες (με ρητή αποδοχή τους ή παραμένοντας μέλη) ή να διακόψουν την ιδιότητά τους. Αν η ομάδα διαχείρισης αποσύρει τους νέους κανόνες οι παλιοί κανόνες συνεχίζουν να εφαρμόζονται και θεωρείται πως εφαρμόζονταν όλη την μεταβατική περίοδο.

5.3 Γλώσσα εφαρμογής

Για ενημέρωση των επισκεπτόντων μελών θα διατηρείται μετάφραση των όρων στην αγγλική γλώσσα. Παρόλο που δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύψουν τυχόν διαφορές μεταξύ των όρων στις δύο γλώσσες, σε περίπτωση απορίας ή ασυμφωνίας θα θεωρείται πως οι κανόνες ισχύουν όπως είναι γραμμένοι στην ελληνική γλώσσα.

5.4 Αρχείο των μελών

Απαιτείται ένα αρχείο, κατά την νομική έννοια, για την σωστή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μελών σύμφωνα με τους σκοπούς του HvACC, το οποίο τηρείται από την ομάδα διαχείρισης σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή. Τα μέλη που αντιτίθενται στην τήρηση του αρχείου αυτού θα πρέπει να διακόψουν την ιδιότητά τους ως μέλη ή να μην καταθέσουν αίτηση μέλους. Τα μέλη που περαιτέρω ζητούν την διαγραφή των καταχωρήσεων του αρχείου που τους αφορά δεν μπορούν να ξανακάνουν αίτηση μέλους στο μέλλον καθώς η ομάδα διαχείρισης δεν θα έχει την δυνατότητα να εξετάσει την αίτησή τους με πλήρη γνώση του ιστορικού. Το αρχείο αυτό δεν θα δοθεί σε τρίτους και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που εξηγήθηκαν νωρίτερα. Στοιχεία του αρχείου ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την δημόσια στήριξη κυρώσεων όπως αναστολή ή διακοπή ιδιοτήτων μελών πάντα με σεβασμό στην ιδιωτικότητα των μελών.

5.5 Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση 1.0

 • Πρώτη έκδοση

Έκδοση 2.0

 • Γενική μορφή εγγράφου, επικαιροποίηση & διόρθωση λαθών
 • Αλλαγή 3.1: προσθήκη/αλλαγές τμημάτων staff
 • Προσθήκη 4.2.a.I.a.7: περί ηχογράφησης
 • Αλλαγή 4.4: περί αναστολής ιδιότητας μέλους
 • Αλλαγή 4.5: περί διακοπής ιδιότητας μέλους
 • Κατάργηση παλαιότερης 5.5 (Μεταβατικές διατάξεις…) και αντικατάστασή της με τη παρούσα
 • Αλλαγή 3.1: προσθήκη/αλλαγές τμημάτων staff & διόρθωση λαθών