Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:software-department [2020/02/11 08:52]
Anastasios Mpithas [3. Πηγές] Remove broken links
about-hvacc:departments-jurisdiction:software-department [2020/02/11 08:52] (τρέχουσα)
Anastasios Mpithas [6. Επικοινωνία] Remove broken E-Mails
Γραμμή 40: Γραμμή 40:
  
   * [[webmaster@hvacc.org]]   * [[webmaster@hvacc.org]]
-  * [[hostmaster@hvacc.org]] +
-  * [[graphics@hvacc.org]]+