Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:software-department [2020/02/11 09:52]
Anastasios Mpithas [6. Επικοινωνία] Remove broken E-Mails
about-hvacc:departments-jurisdiction:software-department [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
   * Website backend   * Website backend
   * IPBoard ACP   * IPBoard ACP
-  * ISPConfig backend 
   * FTP access   * FTP access
   * Database access   * Database access