Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:public-relations-department [2020/02/11 08:53]
Anastasios Mpithas [3. Πηγές] Remove broken links
about-hvacc:departments-jurisdiction:public-relations-department [2020/02/11 08:53] (τρέχουσα)
Anastasios Mpithas [6. Επικοινωνία] Remove broken E-Mails
Γραμμή 51: Γραμμή 51:
 ===== 6. Επικοινωνία ===== ===== 6. Επικοινωνία =====
  
-  * [[pr@hvacc.org]] 
   * [[events@hvacc.org]]   * [[events@hvacc.org]]
-  * [[social@hvacc.org]]+