Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:navigation-department [2019/09/24 10:09]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:navigation-department [2020/02/11 08:51] (τρέχουσα)
Anastasios Mpithas [3. Πηγές] Remove broken links
Γραμμή 22: Γραμμή 22:
 Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του ND πρέπει να έχουν πρόσβαση,​ ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD: Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του ND πρέπει να έχουν πρόσβαση,​ ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:
  
-  * HvACC Tasks ([[http://​tasks.hvacc.org|link]]) 
   * ΥΠΑ AIP ([[http://​www.ypa.gr/​aip/​login|link]])   * ΥΠΑ AIP ([[http://​www.ypa.gr/​aip/​login|link]])
   * Cyprus eAIP ([[https://​eadbasic.ead-it.com/​cms-eadbasic/​opencms/​en/​login/​ead-basic/​|link]])   * Cyprus eAIP ([[https://​eadbasic.ead-it.com/​cms-eadbasic/​opencms/​en/​login/​ead-basic/​|link]])
   * HvACC Airport Briefing source files   * HvACC Airport Briefing source files
-  * VATEUD API (Airports, Frequencies,​ Charts) ([[http://​api.vateud.net/​|link]]) 
   * GNG ([[http://​gng.aero-nav.com/​|link]])   * GNG ([[http://​gng.aero-nav.com/​|link]])