Δομή, Οργάνωση και Αρμοδιότητες Τμήματος Αεροναυτιλίας

Το ND είναι επιφορτισμένο με την σωστή λειτουργία και επικαιροποίηση όλων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την αεροναυτιλία για το FIR Αθηνών και FIR Νικοσίας (LGGG & LCCC αντίστοιχα). Αυτές συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Επικαιροποίηση στοιχείων που καταχωρούνται στο API της VATEUD
  • Αεροδρόμια
  • ATC συχνότητες
 • Επικαιροποίηση Airport Briefing Page
  • Charts
 • Επικαιροποίηση GNG sector files
  • LGGG
  • LCCC

Τον κεντρικό συντονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του department αναλαμβάνει ο Navigation Director με τη βοήθεια και συνεργασία του Navigation Deputy Director. Είναι υπεύθυνοι για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του ND πρέπει να έχουν πρόσβαση, ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:

 • ΥΠΑ AIP (link)
 • Cyprus eAIP (link)
 • HvACC Airport Briefing source files
 • GNG (link)

Το ND θα πρέπει να παραδίδει reports σε τακτική βάση (μηνιαία ή τριμηνιαία) στον Director, στα οποία θα αναγράφεται η πορεία και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του σχετικά με:

 • Την ενημέρωση των sector files του vACC
 • Την ενημέρωση και επικαιροποίηση του Airport Briefing

Το ND θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με το ATD και το NFD (Nicosia FIR Department), ώστε να ενημερώνεται για όποιες αλλαγές στα sector files του vACC κρίνονται απαραίτητες.

Επίσης, το ND θα πρέπει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τα πρόσωπα των γειτονικών vACCs που είναι επιφορτισμένα με την συντήρηση και επικαιροποίηση των sector files των γειτονικών vACCs μέσω του GNG, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή στην διόρθωση σφαλμάτων και επικαιροποίηση των sector files και να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία αυτών.

Τέλος, το ND οφείλει να ενημερώνει τακτικά για την πορεία και εξέλιξη των δραστηριοτήτων του τον HvACC Director και Deputy Director.