Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:membership-department [2020/02/11 09:53]
Anastasios Mpithas [3. Πηγές] Remove broken links
about-hvacc:departments-jurisdiction:membership-department [2020/06/11 16:41] (τρέχουσα)
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
   * Καλωσόρισμα των νέων μελών στην αντίστοιχη κατηγορία του Forum   * Καλωσόρισμα των νέων μελών στην αντίστοιχη κατηγορία του Forum
   * Αποστολή ενημερωτικού υλικού για το τι είναι η VATSIM, τι είναι το HvACC, πώς λειτουργεί και ποιές οι δραστηριότητες του HvACC, όλα αυτά σε ένα πολύ σύντομο κείμενο καλωσορίσματος για να μην “τρομάξουμε” το νέο μέλος με ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας.   * Αποστολή ενημερωτικού υλικού για το τι είναι η VATSIM, τι είναι το HvACC, πώς λειτουργεί και ποιές οι δραστηριότητες του HvACC, όλα αυτά σε ένα πολύ σύντομο κείμενο καλωσορίσματος για να μην “τρομάξουμε” το νέο μέλος με ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας.
-  * Πρώτη γνωριμία με τα νέα μέλη στο ​Teamspeak, ώστε άμεσα να μπαίνουν και να μιλάνε μαζί μας, να δημιουργούμε μια προσωπική επαφή, μια ζεστασία. **Η άμεση προσωπική επαφή είναι το πρωταρχικό συστατικό για την επιτυχία του εγχειρήματός μας!**+  * Πρώτη γνωριμία με τα νέα μέλη στο ​Discord, ώστε άμεσα να μπαίνουν και να μιλάνε μαζί μας, να δημιουργούμε μια προσωπική επαφή, μια ζεστασία. **Η άμεση προσωπική επαφή είναι το πρωταρχικό συστατικό για την επιτυχία του εγχειρήματός μας!**
  
 ===== 2. Δομή ===== ===== 2. Δομή =====