Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:atc-training-department [2019/09/24 10:09]
127.0.0.1 εξωτερική τροποποίηση
about-hvacc:departments-jurisdiction:atc-training-department [2020/02/11 08:55] (τρέχουσα)
Anastasios Mpithas [3. Πηγές] Update links
Γραμμή 26: Γραμμή 26:
 Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του ATD πρέπει να έχουν πρόσβαση,​ ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD: Τα απαραίτητα resources, εργαλεία και πλατφόρμες στα οποία τα μέλη του ATD πρέπει να έχουν πρόσβαση,​ ώστε να εξασφαλίζεται αφενός το efficiency και αφετέρου η ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τις δομές της VATEUD:
  
-  * HvACC Tasks ([[http://tasks.hvacc.org|link]]) +  * HvACC Aristaeus Platform ​([[http://aristaeus.hvacc.org|link]]) 
-  * HvACC Student Platform ([[http://​tas.vatsim-scandinavia.org|link]]) +  * VATEUD ATC Training Material ([[https://​www.vateud.net/​training-material/|link]])
-  * VATEUD ATC Training Material ([[http://​www.vateud.net/​training/atc-training/atc-the-basics|link]])+
   * ATSimtest ([[https://​www.atsimtest.com/​|link]])   * ATSimtest ([[https://​www.atsimtest.com/​|link]])