Σχετικά με το HvACC

Το Ελληνικό Εικονικό ACC (HvACC) είναι ένα τμήμα της VATSIM EUROPE και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πιλότους εξομοιωτών πτήσης (Microsoft FS, Prepar3D, X-Plane κλπ) να πετάξουν συνδεδεμένοι στο δίκτυο VATSIM χρησιμοποιώντας το vPilot (ή τα xPilot/xSquawkbox), δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρεθούν σε ρεαλιστικό περιβάλλον εναέριας κυκλοφορίας και να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Ελλάδας και τις αμέτρητες απαιτητικές προσεγγίσεις.

Το Ελληνικό Εικονικό ACC επίσης υποστηρίζει εικονικούς Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), οι οποίοι με την χρήση του Euroscope παρέχουν Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στο Ελληνικό Εικονικό FIR. Η ομάδα του Ελληνικού Εικονικού ACC απαρτίζεται από πραγματικούς πιλότους και ΕΕΚ καθώς και ενθουσιώδεις πιλότους εξομοιωτών πτήσης αφοσιωμένους στην ανάπτυξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας εικονικών Υπηρεσιών ΕΚ στην Ελλάδα.